Bireysel ve Yetişkin Danışmanlığı

Birey olarak her birimiz çoğu zaman hayatımızın çeşitli evrelerinde bir takım zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Karşılaştığımız sorunlar özel hayatımızı, sosyal ilişkilerimizi ve toplumsal uyumumuzu olumsuz etkilemektedir.
İlişkilerimizi iyi yönetemediğimizi hissediyor veya problemlerimizin çözülemeyeceği konusunda bir umutsuzluk duygusuna kapılabiliyoruz. Aile içinde karşılaştığımız sorunlar, iş hayatımızda karşımıza çıkan problemler gibi birçok faktör sonucunda stres kavramı hayatımıza girmektedir ve bizler stres faktörü ile başa çıkamadığımız için bu durum bizi depresyon gibi patolojik durumların içerisine çekmektedir. 
Stres kavramı ile baş edemediğimizde de psikosomatik rahatsızlıklar dediğimiz hiçbir fizyolojik sebebe dayanmayan baş ağrıları, mide ağrıları, uykusuzluk, deri hastalıkları ve saç dökülmeleri gibi bedensel rahatsızlıkları da beraberinde gözlemleyebiliyoruz.
Yaşadığımız tüm fizyolojik, zihinsel, duygusal ve sosyal sorunlar hayatımızın kalitesini azaltmakta ve içinden çıkılması güç olan bir durum haline dönüştürmektedir. Oysaki sadece problemlerle başetme becerilerimizi güçlendirerek bu sorunların üstesinden gelebiliriz.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım