Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

ÇOCUK DANIŞMANLIĞI

Çocuklarımızda gözlemlenen bir takım davranışsal, zihinsel, duygusal ve sosyal problemlerin neticesinde verilen bir danışmanlık hizmetidir. Bilinmelidir ki çocukluk dönemi hayatımızın şekillenmesini sağlayan ve ilerleyen dönemlerdeki ikili ilişkilerimizi etkileyen çok önemli bir gelişim evresidir. Özellikle 0-6 yaş arası yaşanan travmalar, ani ayrılıklar, anne ile çocuk arasında güvenli bağlanmanın gerçekleşmemesi, kardeş sendromu, çok sıkı verilen tuvalet eğitimleri, cinsel farkındalık süreçleri (cinsel merak veya cinsel istismar, ensest ilişki) ve bir takım bağımlılıklar (bilgisayar-televizyon-telefon bağımlılığı, zararlı bağımlılıklar) tüm bu durumlar, çocuklarımızı bu evrede olumsuz etkilemektedir. Bu tür problemler ile karşılaşıldığında bir uzmandan destek alınmalıdır. Bu tür yaşanan olumsuz durumlar çocuklarımızda bir takım davranış bozukluklarına yol açmaktadır.
Bunlar:
•    Çok sık alt ıslatma/kaka tutma
•    Tırnak yeme
•    Mastürbasyon 
•    Öfke nöbetleri (kendine ve başkalarına zarar verme)
•    Uyku sorunları (düzensiz uyku saatleri, uykuda anne ya da babaya bağımlılık)
•    Yeme alışkanlıkları 
•    İçe kapanıklık
•    Kaygı bozuklukları
•    Ayrılık anksiyetesi
gibi bir takım problemler tek başına veya birlikte gözlemlenebilir.
Ve bilinmelidir ki çocuklarımızı en iyi tanıyan siz annelerdir. Eğer kuşkulandığınız bir durumla karşı karşıya kalırsanız bir uzmandan destek almayı ertelemeyin.


ERGEN DANIŞMANLIĞI


Çocukluktan ergenliğe geçiş evresi hem aileler hem de ergenlik dönemindeki genç bireyler için oldukça zorlayıcı bir evredir. Kendilerini ortaya koymak istemeleri ve bir kimlik arayışı içerisine girmiş olmaları neticesiyle daha özgür ve daha esnek sınırlara sahip olmak isterler, değişen duygudurumları ve fizyolojik sebepler dolayısıyla da daha agresif ve öfkeli olabilirler. Anne babalar, gözlemlenen davranışlardaki bu ani değişimlerde ve aile kurallarını esnetmek istemelerinden dolayı sorun yaşayabilirler. Bu süreç anne, baba ve genç birey ile birlikte sürdürülüp genç bireyin fizyolojik, sosyal ve duygusal gelişiminin en doğru şekilde takip edilerek desteklenmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu şekildeki bir çalışma, ergenlik çağı depresyonu, madde kullanımı ve antisosyal davranışların da önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır.
Çocuk ve Ergen danışmanlığında daha sağlıklı, olumlu, mutlu ve kendini ifade eden bir birey olması için ergen birey ile yapılan çalışmalarda, eşzamanlı olarak veya farklı zamanlarda aileler de sürece katılmaktadır. Çocuklarının bu zor sürecini daha iyi anlamaları, sürecin genel özelliklerini tanımaları, aile içindeki karşılıklı beklentiler ve çocukları karşısındaki tutumlarının nasıl olması gerektiği konusunda aileler bilgilendirilerek aile içinde bir denge kurulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım