Hakkımda

Hakkımda ;

Hakkımda ;

Psikolog Melek İPEK Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Stajını Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Servisi, Çocuk Psikiyatri Servisi, Psikoterapi Ünitesi ve YGAP (Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi) bünyesinde yapmış bulunmaktadır. Lisans eğitimi boyunca WISC-R Zeka Testi, Objektif-Projektif Çocuk testleri uygulayıcı eğitimi ve BDT(Bilişsel Davranışçı Terapi) eğitimini almıştır. Devamında Çocuk Gelişim Uzmanı yanında Gelişim Tarama testleri yaparak, gözlemlere ve değerlendirmelere katılmıştır. Daha sonrasında Özel bir kurumda Özel Eğitim Uzmanı eşliğinde Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almış veya Otizm belirtileri taşıyan (A-Tipik Otizm) veya Gelişimsel Gerilik belirtileri gösteren çocuklarla birlikte çalışarak gözlemlerde bulunmuş ve ailelere belirli testler uygulamıştır ve ailelerle yüz yüze görüşmeler yaparak psikolojik destek sağlamıştır.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım